Om olyckan skulle vara framme

Om någonting skulle hända med din hund under vistelsen här finns det god tillgång till utmärkt veterinärvård i närheten. 


Jag har bred kunskap om hundens vanligaste sjukdomar och åkommor, samt kan utföra första hjälpen. Det finns alltid en första förbandslåda nära till hands på hundcentret. Vi samarbetar nära med Anna Wendel på Prostens Veterinärmottagning och Slöinges Djursjukhus.