Om olyckan skulle vara framme

Om någonting skulle hända med din hund under vistelsen här finns det god tillgång till utmärkt veterinärvård i närheten. Det är viktigt att din hund är försäkrad så att du som hundägare kan betala för eventuella veterinärkostnader som kan uppstå vid skada. 

Jag har bred kunskap om hundens vanligaste sjukdomar och åkommor, samt kan utföra första hjälpen. Jag har god erfarenhet av att ge medicin och har bra kunskap om sårvård. Det finns alltid en första förbandslåda nära till hands på hundcentret. 

Vi samarbetar nära med Anna Wendel på Prostens Veterinärmottagning och Slöinges Djursjukhus.